7-րդ դասարանի դասագրքերը:
Ընտրեք Ձեզ անհրաժեշտ դասագիրքը

 • Էջ - 5
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 6
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 7
 • վարժություն
 • 8
 • 9
 • Էջ - 10
 • վարժություն
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • Էջ - 16
 • վարժություն
 • 37
 • Էջ - 22
 • վարժություն
 • 56
 • Էջ - 26
 • վարժություն
 • 70
 • 71
 • Էջ - 31
 • վարժություն
 • 85
 • Էջ - 36
 • վարժություն
 • 104
 • 105
 • 106
 • Էջ - 41
 • վարժություն
 • 122
 • 123
 • 124
 • Էջ - 44
 • վարժություն
 • 140
 • 141
 • 142
 • Էջ - 46
 • վարժություն
 • 143
 • Էջ - 54
 • վարժություն
 • 168
 • 169
 • Էջ - 59
 • վարժություն
 • 192
 • 193
 • Էջ - 63
 • վարժություն
 • 205
 • 206
 • 207
 • Էջ - 72
 • վարժություն
 • 248
 • 249
 • 250
 • Էջ - 88
 • վարժություն
 • 310
 • 311
 • 312
 • Էջ - 92
 • վարժություն
 • 321
 • 322
 • Էջ - 103
 • վարժություն
 • 363
 • 364
 • Էջ - 122
 • վարժություն
 • 416
 • Էջ - 132
 • վարժություն
 • 443
 • 444
 • Էջ - 135
 • վարժություն
 • 445
 • Էջ - 136
 • վարժություն
 • 446
 • 448
 • Էջ - 137
 • վարժություն
 • 449
 • 450
 • Էջ - 144
 • վարժություն
 • 469
 • 470
 • 471
 • Էջ - 147
 • վարժություն
 • 472
 • 473
 • 474
 • Էջ - 150
 • վարժություն
 • 490
 • 491
 • 492
 • Էջ - 161
 • վարժություն
 • 563
 • 564
 • 565
 • Էջ - 165
 • վարժություն
 • 584
 • 585
 • 586
 • Էջ - 177
 • վարժություն
 • 666
 • 667
 • 669
 • Էջ - 11
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 15
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 23
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 29
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 37
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 42
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 48
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 51
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 55
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 56
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 60
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 65
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 66
 • վարժություն
 • 4
 • Էջ - 67
 • վարժություն
 • 5
 • Էջ - 72
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 76
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 84
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 85
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 89
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 93
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 94
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 99
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 100
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 104
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 105
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 110
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 115
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 116
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 122
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 126
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 131
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 135
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 140
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 141
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • Էջ - 147
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 154
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 159
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 165
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 7
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 9
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 12
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 13
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 15
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 21
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 24
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 35
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 38
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 42
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 46
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 49
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 50
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 53
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 57
 • վարժություն
 • 1
 • 3
 • Էջ - 58
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • Էջ - 61
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Էջ - 66
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 67
 • վարժություն
 • 7
 • 8
 • Էջ - 68
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 72
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 76
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 79
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 91
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 92
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • Էջ - 94
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 95
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 97
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 98
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 101
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Խնդիր
 • 1
 • Էջ - 105
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 106
 • վարժություն
 • 9
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 107
 • վարժություն
 • 10
 • 11
 • Էջ - 109
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 113
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 116
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 118
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 119
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 122
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 123
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 126
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 129
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 132
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 133
 • վարժություն
 • 5
 • Էջ - 137
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 138
 • վարժություն
 • 9
 • 10
 • Էջ - 140
 • վարժություն
 • 1
 • Էջ - 141
 • վարժություն
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

English 7 - G.Gasparyan

 • Էջ - 6
 • 4
 • Էջ - 11
 • 11
 • Էջ - 15
 • վարժություն
 • 1
 • Էջ - 16
 • վարժություն
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 17
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 8
 • Էջ - 19
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 20
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 21
 • վարժություն
 • 6
 • Էջ - 24
 • 4
 • Էջ - 25
 • վարժություն
 • 1
 • Էջ - 26
 • 7
 • 10
 • Էջ - 30
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 31
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • 8
 • Էջ - 32
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 33
 • վարժություն
 • 3
 • Էջ - 34
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 35
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • Էջ - 36
 • վարժություն
 • 6
 • Էջ - 39
 • 11
 • Էջ - 41
 • 11
 • Էջ - 45
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 46
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • Էջ - 47
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 50
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 51
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 52
 • վարժություն
 • 7
 • Էջ - 56
 • 4
 • Էջ - 61
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 62
 • վարժություն
 • 1
 • 5
 • 6
 • 8
 • Էջ - 63
 • վարժություն
 • 2
 • Էջ - 65
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 66
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • Էջ - 70
 • 4
 • Էջ - 73
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 74
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • Էջ - 75
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 76
 • վարժություն
 • 3
 • Էջ - 77
 • վարժություն
 • 1
 • Էջ - 78
 • վարժություն
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 79
 • վարժություն
 • 6
 • Էջ - 82
 • 4
 • Էջ - 87
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 88
 • վարժություն
 • 1
 • 4
 • 5
 • 7
 • Էջ - 89
 • վարժություն
 • 2
 • Էջ - 90
 • վարժություն
 • 1
 • Էջ - 91
 • վարժություն
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 93
 • վարժություն
 • 8
 • Էջ - 96
 • 4
 • Էջ - 98
 • 4
 • Էջ - 101
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 102
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • Էջ - 103
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 104
 • վարժություն
 • 1
 • Էջ - 105
 • վարժություն
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 106
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • Էջ - 109
 • 4
 • Էջ - 110
 • 11
 • Էջ - 111
 • 4
 • Էջ - 115
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 116
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • 8
 • Էջ - 117
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 119
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 120
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 121
 • վարժություն
 • 8
 • Էջ - 122
 • վարժություն
 • 9
 • Էջ - 123
 • վարժություն
 • 10
 • 11
 • Էջ - 8
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • Էջ - 9
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • Էջ - 15
 • վարժություն
 • 28
 • 29
 • Էջ - 21
 • վարժություն
 • 48
 • Էջ - 35
 • վարժություն
 • 98
 • Էջ - 41
 • վարժություն
 • 112
 • 113
 • 114
 • Էջ - 51
 • վարժություն
 • 157
 • 158
 • Էջ - 53
 • վարժություն
 • 170
 • 171
 • 172
 • Էջ - 60
 • վարժություն
 • 183
 • Էջ - 63
 • վարժություն
 • 200
 • 201
 • Էջ - 68
 • վարժություն
 • 217
 • 218
 • Էջ - 80
 • վարժություն
 • 250
 • 251
 • 252
 • Էջ - 85
 • վարժություն
 • 274
 • 275
 • 276
 • Էջ - 87
 • վարժություն
 • 277
 • 278
 • Էջ - 156
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 159
 • վարժություն
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • Էջ - 163
 • վարժություն
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • Էջ - 164
 • վարժություն
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • Էջ - 165
 • վարժություն
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71

Copyright © 2012-2024 - Das.amDAS.am-ի վերլուծությունների, հարցազրույցների կամ նորությունների մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման դեպքում ակտիվ հղումը www.das.am կայքի գլխավոր էջին պարտադիր է
Կայքում տեղադրված դասագրքերի լուծումների ամբողջական կամ մասնակի օգտագործումը թույլատրվում է միայն DAS.am կայքի խմբագրության գրավոր համաձայնության դեպքում: