9-րդ դասարանի դասագրքերը:
Ընտրեք Ձեզ անհրաժեշտ դասագիրքը

 • Էջ - 14
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 81
 • վարժություն
 • 307
 • 308
 • Էջ - 160
 • վարժություն
 • 547
 • 548
 • 549
 • Էջ - 183
 • վարժություն
 • 641
 • 642
 • Էջ - 199
 • վարժություն
 • 676
 • Էջ - 202
 • վարժություն
 • 693
 • 694
 • 695
 • Էջ - 289
 • վարժություն
 • 973
 • 974
 • 975
 • Էջ - 6
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 7
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 10
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 14
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 18
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 22
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 25
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 26
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 31
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 35
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 39
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 43
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 46
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 47
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 50
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 54
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 58
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 61
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 66
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 67
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 71
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 72
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • Էջ - 75
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 78
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 82
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 84
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 85
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 89
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 92
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 96
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 101
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 105
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 108
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • Էջ - 112
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 115
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 116
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 118
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 119
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 121
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 122
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • Էջ - 125
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 126
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 128
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 132
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 135
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 136
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • Էջ - 138
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 139
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 142
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 145
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 151
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 155
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 159
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 163
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 167
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 171
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 172
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 175
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 179
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 183
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 5
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 12
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 17
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Խնդիր
 • 1
 • Էջ - 18
 • Խնդիր
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 22
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 23
 • վարժություն
 • 7
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 27
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 28
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 31
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 32
 • վարժություն
 • 7
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 38
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 39
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 46
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • Էջ - 55
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 63
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 68
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 77
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 82
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 84
 • Խնդիր
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 96
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 104
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 111
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 121
 • Խնդիր
 • 4
 • 5
 • Էջ - 124
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 126
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 127
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 133
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 141
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 144
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 145
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 148
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 151
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 154
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Էջ - 155
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 157
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 158
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 160
 • վարժություն
 • 1
 • Էջ - 161
 • վարժություն
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 162
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 164
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 165
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 167
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 173
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 178
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 181
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 182
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 187
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 193
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 194
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Խնդիր
 • 1
 • Էջ - 197
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 198
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 201
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 204
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 208
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 214
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • Էջ - 215
 • Խնդիր
 • 2
 • Էջ - 216
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 217
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 220
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 3
 • 5
 • 9
 • Էջ - 7
 • 6
 • 7
 • Էջ - 8
 • 8
 • Էջ - 10
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 11
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 12
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 13
 • վարժություն
 • 1
 • Էջ - 14
 • վարժություն
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 15
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • Էջ - 16
 • վարժություն
 • 8
 • 9
 • Էջ - 17
 • 5
 • 9
 • Էջ - 21
 • 6
 • 7
 • Էջ - 23
 • 8
 • Էջ - 25
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 26
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 7
 • Էջ - 27
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 28
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • Էջ - 29
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 30
 • վարժություն
 • 8
 • 9
 • 10
 • Էջ - 32
 • 5
 • 9
 • Էջ - 33
 • 4
 • Էջ - 37
 • 8
 • Էջ - 42
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 11
 • Էջ - 43
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 44
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 45
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 47
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 48
 • վարժություն
 • 4
 • Էջ - 49
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • Էջ - 50
 • վարժություն
 • 7
 • Էջ - 51
 • 5
 • 5
 • 9
 • Էջ - 52
 • 4
 • Էջ - 53
 • 11
 • Էջ - 55
 • 6
 • 7
 • Էջ - 56
 • 8
 • Էջ - 58
 • վարժություն
 • 1
 • Էջ - 59
 • վարժություն
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 60
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 8
 • Էջ - 61
 • վարժություն
 • 4
 • Էջ - 62
 • վարժություն
 • 1
 • Էջ - 63
 • վարժություն
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 64
 • վարժություն
 • 6
 • Էջ - 65
 • վարժություն
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 66
 • վարժություն
 • 10
 • Էջ - 67
 • 5
 • 9
 • Էջ - 69
 • 4
 • Էջ - 71
 • 6
 • 7
 • Էջ - 72
 • 16
 • Էջ - 75
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 76
 • վարժություն
 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 77
 • վարժություն
 • 2
 • Էջ - 78
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 79
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • Էջ - 80
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • Էջ - 81
 • վարժություն
 • 8
 • 9
 • Էջ - 82
 • վարժություն
 • 10
 • 11
 • 12
 • Էջ - 83
 • 5
 • 9
 • Էջ - 84
 • 4
 • Էջ - 85
 • 6
 • 11
 • Էջ - 87
 • 7
 • 11
 • Էջ - 88
 • 16
 • Էջ - 91
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 92
 • վարժություն
 • 1
 • 7
 • Էջ - 93
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 94
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 95
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • Էջ - 96
 • վարժություն
 • 8
 • 9
 • Էջ - 97
 • վարժություն
 • 10
 • 11
 • 12
 • Էջ - 98
 • վարժություն
 • 13
 • 14
 • Էջ - 99
 • 5
 • 9
 • Էջ - 100
 • 6
 • Էջ - 101
 • 7
 • Էջ - 103
 • 8
 • Էջ - 106
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 107
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 108
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 109
 • վարժություն
 • 1
 • Էջ - 110
 • վարժություն
 • 2
 • 3
 • Էջ - 111
 • վարժություն
 • 4
 • Էջ - 112
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • Էջ - 113
 • վարժություն
 • 7
 • 8
 • Էջ - 114
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 5
 • 9
 • Էջ - 115
 • 11
 • Էջ - 116
 • 6
 • Էջ - 117
 • 4
 • 6
 • 7
 • Էջ - 121
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 122
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 6
 • Էջ - 123
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 124
 • վարժություն
 • 1
 • Էջ - 125
 • վարժություն
 • 2
 • 11
 • 12
 • 12
 • 12
 • Էջ - 126
 • վարժություն
 • 1
 • 3
 • Էջ - 127
 • վարժություն
 • 2
 • Էջ - 128
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 129
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • Էջ - 50
 • վարժություն
 • 187

Copyright © 2012-2024 - Das.am



DAS.am-ի վերլուծությունների, հարցազրույցների կամ նորությունների մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման դեպքում ակտիվ հղումը www.das.am կայքի գլխավոր էջին պարտադիր է
Կայքում տեղադրված դասագրքերի լուծումների ամբողջական կամ մասնակի օգտագործումը թույլատրվում է միայն DAS.am կայքի խմբագրության գրավոր համաձայնության դեպքում: