«Քիմիա» առարկայի 8-րդ դասարանի դասագրքերը:
Ընտրեք Ձեզ անհրաժեշտ դասագիրքը

 • Էջ - 5
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 8
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 12
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 15
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 16
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 19
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 23
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 27
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 30
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 34
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 36
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 39
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 43
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 45
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 49
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 51
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 54
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 57
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 60
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 64
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 65
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 69
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 73
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 76
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 79
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 83
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 85
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 87
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 88
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 7
 • 8
 • Էջ - 91
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 93
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 96
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 98
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 99
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 101
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 104
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 107
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 111
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 114
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 116
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 119
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 122
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 123
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 126
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 128
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 129
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 132
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 135
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 138
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 141
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 145
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 148
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 151
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 154
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 156
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 157
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • Էջ - 159
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 162
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • Էջ - 166
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 168
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 171
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 172
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • Էջ - 176
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 179
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 182
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 6
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 9
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 11
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 12
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • Էջ - 14
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 15
 • վարժություն
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 18
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 26
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 29
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 30
 • վարժություն
 • 7
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 32
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 33
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 34
 • վարժություն
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 37
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 38
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 40
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 42
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 44
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 47
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 51
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 55
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 59
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 60
 • վարժություն
 • 6
 • 7
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 64
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 65
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 69
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 70
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 73
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 74
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 75
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Էջ - 79
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 82
 • վարժություն
 • 8
 • 9
 • 10
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Էջ - 84
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 94
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Խնդիր
 • 1
 • Էջ - 95
 • Խնդիր
 • 2
 • 3
 • Էջ - 99
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 105
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 109
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 111
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 114
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 116
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 125
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 129
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 132
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • Էջ - 133
 • վարժություն
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 137
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Էջ - 140
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Էջ - 149
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Էջ - 153
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 154
 • վարժություն
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 157
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 161
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 163
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 164
 • վարժություն
 • 7
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • 3
 • Էջ - 169
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Էջ - 170
 • վարժություն
 • 7
 • 8
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 171
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • Էջ - 175
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Խնդիր
 • 1
 • 2
 • Էջ - 183
 • վարժություն
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Copyright © 2012-2024 - Das.amDAS.am-ի վերլուծությունների, հարցազրույցների կամ նորությունների մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման դեպքում ակտիվ հղումը www.das.am կայքի գլխավոր էջին պարտադիր է
Կայքում տեղադրված դասագրքերի լուծումների ամբողջական կամ մասնակի օգտագործումը թույլատրվում է միայն DAS.am կայքի խմբագրության գրավոր համաձայնության դեպքում: